Sunday, 27 December 2015

Wat is er toch aan de hand met grondstoffen?

Nog niet zolang geleden dacht iedereen, dat in verband met de schaarste de prijzen van de grondstoffen alleen maar konden stijgen.  Nu staan de grondstoffenprijzen op hun dieptepunt.
Er was natuurlijk een goede reden om een aanhoudende prijsstijging te verwachten, aldus Huub Teesing.  Veel landen in opkomst, zoals China en India, gebruiken meer grondstoffen dan rijke landen, die het meer van hun dienstensector moeten hebben.  De sterke groei van die opkomende landen, die nu al de helft van de wereldeconomie vormen, zou leiden tot steeds hogere prijzen voor olie, staal, koper en andere grondstoffen.
Dat gebeurde ook aan het begin van deze eeuw, maar sinds de kredietcrisis zijn de prijzen in een vrije val gekomen. Op dit moment zijn ze zelfs lager dan in de kredietcrisis, ondanks de welvaartsstijging in het Westen en ondanks de opkomst van landen als China, India en andere landen.  De prijsdalingen zouden het gevolg kunnen zijn van een afnemende groei(opkomende markten) respectievelijk lage groei(ontwikkelde landen), maar het zou ook kunnen duiden op een efficiënter gebruik van deze grondstoffen en toename van het aanbod dan wel de ontwikkeling van alternatieve hulpbronnen. Zo kunnen we nu al veel afvalstromen hergebruiken of omzetten in energie.  Moderne auto’s zijn op dit moment al voor meer dan 70% recyclebaar.  In elk geval is het prettig dat wij voor olie en gas nu minder afhankelijk zijn van het Midden-Oosten en Rusland, aldus Huub Teesing.  Toch zou ook de onrust op veel plaatsen in de wereld gezorgd kunnen hebben voor een lagere economische groei en prijsdruk op de grondstoffen, terwijl dat in het verleden juist andersom was.
Het blijft moeilijk om te voorspellen wat de toekomst ons zal brengen


Waarom lukt het Amerika niet om het gebruik van wapens in te dammen?

Elk jaar zijn er in Amerika schietincidenten, die eigenlijk niets met terroristische acties te maken hebben.  Dit jaar al meer dan 350 keer, waar minimaal 4 doden te betreuren waren. Het totaal aantal doden dit jaar bedraagt nu al meer dan 12.000 en als je het aantal zelfmoorden met vuurwapens erbij optelt, bedraagt het aantal slachtoffers meer dan 30.000 in 2015.  En toch lukt het de regering van Obama niet om met behulp van een wetswijziging, de verkoop van vuurwapens aan banden te leggen.  Een onbegrijpelijke zaak, naar de mening van Huub Teesing, die zijn oorsprong vindt in de “Bill of Rights”uit 1791.  Daarin wordt onder meer geregeld dat elke Amerikaan het recht heeft een vuurwapen te bezitten.
Daar zijn , ook in het recente verleden, wel beperkingen in opgenomen, met zelfs de mogelijkheid dat per staat te regelen. Het Amerikaanse Hooggerechtshof lijkt zich nu afzijdig te houden van de discussie, die na elke aanslag weer oplaait. De grote bottleneck is het Amerikaanse congres, die weigert maatregelen te nemen om de verkoop van vuurwapens aan banden te leggen.  Voor een groot deel wordt dit veroorzaakt door een sterke lobby van de wapenindustrie, die niet graag ziet dat de verkoop van hun vuurwapens wordt beperkt. Maar hoe is het mogelijk dat ook labiele personen in het bezit kunnen komen van zelfs automatische wapens? Volgens Huub Teesing kan dit wel geregeld worden. En als je misbruik maakt van je wapenbezit, dat moet die vergunning kunnen worden afgenomen en de wapens in beslag worden genomen.  Maar ook dat verschilt per staat, wat de zaak zeer onoverzichtelijk maakt. 
Ook in Europa is de wetgeving niet centraal geregeld: in Duitsland en België kan je veel makkelijker aan een wapen komen, dan in Nederland. En met de huidige open grenzen kunnen ze ook gemakkelijk Nederland worden binnengevoerd.
Er is al heel veel geweld in de wereld en dan met name in het Midden-Oosten. En natuurlijk zijn er industrieën, die daarvan profiteren.  Het geweld in het Midden-Oosten en Oekraïne houdt de wapenindustrie in Rusland in leven.

We zijn, aldus Huub Teesing, weer heel ver weg van een veilige wereld.

Thursday, 10 December 2015

Wie verzekerd zich vandaag de dag nog

Het lijkt wel op een slogan van een nieuwe verzekeraar. Echter vragen steeds meer Nederlanders zich af of verzekeren nog wel moet. Waar vroeger mensen zich spreekwoordelijk lieten verzekeren tot in hun steunzolen, ziet men vandaag de dag een verschuiving van dit beeld.

Het idee dat mensen zich meer en meer gaan verzekeren voor bedragen welke ze niet kunnen betalen lijkt de boventoon te gaan voeren bij steeds meer Nederlanders.

Deze gedachte komt voort uit cijfers waaruit blijkt dat verzekeraars gemiddeld 5 tot 10 % uitkeren aan schades en dergelijke… Met andere woorden, in heel veel gevallen loont het niet om een verzekering af te sluiten maar om juist die ene schade zelf te betalen…

Het is uiteraard het stuk “angst” wat er voor zorgt dat mensen toch een premie afsluiten met een relatief gezien laag maandbedrag wat deze angst eigenlijk moet dekken. Dit is natuurlijk ook de psychologische reden dat verzekeringsbedrijven hun premies opknippen als het ware in maandbedragen, zodat deze kleiner lijken en hun risico op wanbetaling enorm wordt gespreid.

Vandaag de dag kun je namelijk bijna elke verzekering wel aangaan per telefoon/ online/ deur tot deur verkoop etc…  de modellen worden eindeloos hierin alsmede het type verzekering wat je overal kunt afsluiten.

Hetgeen hier wellicht een beetje uit de pas loopt is een bekende polis, namelijk die van de uitvaart. Dit is voor heel veel Nederlanders een polis waar men niet graag over nadenkt, aldus Huub Teesing. De reden hiervoor kan zijn dat dit veelal met negatieve gevoelens te maken heeft (dood) of het nalaten van je nabestaanden.

Toch blijft het dan vreemd dat sommige mensen ervoor kiezen om bij dit soort tragische gebeurtenissen te zien dat zij geld lenen van andere mensen om hun geliefde te kunnen begraven of cremeren. Wat Huub Teesing dan vreemd vind is dat deze mensen daarna vaak hun kop in het zand steken om net te doen alsof er niets is gebeurd. Wat is dan nog ethisch verantwoord richting nabestaanden?