Thursday, 10 December 2015

Wie verzekerd zich vandaag de dag nog

Het lijkt wel op een slogan van een nieuwe verzekeraar. Echter vragen steeds meer Nederlanders zich af of verzekeren nog wel moet. Waar vroeger mensen zich spreekwoordelijk lieten verzekeren tot in hun steunzolen, ziet men vandaag de dag een verschuiving van dit beeld.

Het idee dat mensen zich meer en meer gaan verzekeren voor bedragen welke ze niet kunnen betalen lijkt de boventoon te gaan voeren bij steeds meer Nederlanders.

Deze gedachte komt voort uit cijfers waaruit blijkt dat verzekeraars gemiddeld 5 tot 10 % uitkeren aan schades en dergelijke… Met andere woorden, in heel veel gevallen loont het niet om een verzekering af te sluiten maar om juist die ene schade zelf te betalen…

Het is uiteraard het stuk “angst” wat er voor zorgt dat mensen toch een premie afsluiten met een relatief gezien laag maandbedrag wat deze angst eigenlijk moet dekken. Dit is natuurlijk ook de psychologische reden dat verzekeringsbedrijven hun premies opknippen als het ware in maandbedragen, zodat deze kleiner lijken en hun risico op wanbetaling enorm wordt gespreid.

Vandaag de dag kun je namelijk bijna elke verzekering wel aangaan per telefoon/ online/ deur tot deur verkoop etc…  de modellen worden eindeloos hierin alsmede het type verzekering wat je overal kunt afsluiten.

Hetgeen hier wellicht een beetje uit de pas loopt is een bekende polis, namelijk die van de uitvaart. Dit is voor heel veel Nederlanders een polis waar men niet graag over nadenkt, aldus Huub Teesing. De reden hiervoor kan zijn dat dit veelal met negatieve gevoelens te maken heeft (dood) of het nalaten van je nabestaanden.

Toch blijft het dan vreemd dat sommige mensen ervoor kiezen om bij dit soort tragische gebeurtenissen te zien dat zij geld lenen van andere mensen om hun geliefde te kunnen begraven of cremeren. Wat Huub Teesing dan vreemd vind is dat deze mensen daarna vaak hun kop in het zand steken om net te doen alsof er niets is gebeurd. Wat is dan nog ethisch verantwoord richting nabestaanden?

No comments:

Post a Comment