Sunday, 27 December 2015

Wat is er toch aan de hand met grondstoffen?

Nog niet zolang geleden dacht iedereen, dat in verband met de schaarste de prijzen van de grondstoffen alleen maar konden stijgen.  Nu staan de grondstoffenprijzen op hun dieptepunt.
Er was natuurlijk een goede reden om een aanhoudende prijsstijging te verwachten, aldus Huub Teesing.  Veel landen in opkomst, zoals China en India, gebruiken meer grondstoffen dan rijke landen, die het meer van hun dienstensector moeten hebben.  De sterke groei van die opkomende landen, die nu al de helft van de wereldeconomie vormen, zou leiden tot steeds hogere prijzen voor olie, staal, koper en andere grondstoffen.
Dat gebeurde ook aan het begin van deze eeuw, maar sinds de kredietcrisis zijn de prijzen in een vrije val gekomen. Op dit moment zijn ze zelfs lager dan in de kredietcrisis, ondanks de welvaartsstijging in het Westen en ondanks de opkomst van landen als China, India en andere landen.  De prijsdalingen zouden het gevolg kunnen zijn van een afnemende groei(opkomende markten) respectievelijk lage groei(ontwikkelde landen), maar het zou ook kunnen duiden op een efficiënter gebruik van deze grondstoffen en toename van het aanbod dan wel de ontwikkeling van alternatieve hulpbronnen. Zo kunnen we nu al veel afvalstromen hergebruiken of omzetten in energie.  Moderne auto’s zijn op dit moment al voor meer dan 70% recyclebaar.  In elk geval is het prettig dat wij voor olie en gas nu minder afhankelijk zijn van het Midden-Oosten en Rusland, aldus Huub Teesing.  Toch zou ook de onrust op veel plaatsen in de wereld gezorgd kunnen hebben voor een lagere economische groei en prijsdruk op de grondstoffen, terwijl dat in het verleden juist andersom was.
Het blijft moeilijk om te voorspellen wat de toekomst ons zal brengen


Waarom lukt het Amerika niet om het gebruik van wapens in te dammen?

Elk jaar zijn er in Amerika schietincidenten, die eigenlijk niets met terroristische acties te maken hebben.  Dit jaar al meer dan 350 keer, waar minimaal 4 doden te betreuren waren. Het totaal aantal doden dit jaar bedraagt nu al meer dan 12.000 en als je het aantal zelfmoorden met vuurwapens erbij optelt, bedraagt het aantal slachtoffers meer dan 30.000 in 2015.  En toch lukt het de regering van Obama niet om met behulp van een wetswijziging, de verkoop van vuurwapens aan banden te leggen.  Een onbegrijpelijke zaak, naar de mening van Huub Teesing, die zijn oorsprong vindt in de “Bill of Rights”uit 1791.  Daarin wordt onder meer geregeld dat elke Amerikaan het recht heeft een vuurwapen te bezitten.
Daar zijn , ook in het recente verleden, wel beperkingen in opgenomen, met zelfs de mogelijkheid dat per staat te regelen. Het Amerikaanse Hooggerechtshof lijkt zich nu afzijdig te houden van de discussie, die na elke aanslag weer oplaait. De grote bottleneck is het Amerikaanse congres, die weigert maatregelen te nemen om de verkoop van vuurwapens aan banden te leggen.  Voor een groot deel wordt dit veroorzaakt door een sterke lobby van de wapenindustrie, die niet graag ziet dat de verkoop van hun vuurwapens wordt beperkt. Maar hoe is het mogelijk dat ook labiele personen in het bezit kunnen komen van zelfs automatische wapens? Volgens Huub Teesing kan dit wel geregeld worden. En als je misbruik maakt van je wapenbezit, dat moet die vergunning kunnen worden afgenomen en de wapens in beslag worden genomen.  Maar ook dat verschilt per staat, wat de zaak zeer onoverzichtelijk maakt. 
Ook in Europa is de wetgeving niet centraal geregeld: in Duitsland en België kan je veel makkelijker aan een wapen komen, dan in Nederland. En met de huidige open grenzen kunnen ze ook gemakkelijk Nederland worden binnengevoerd.
Er is al heel veel geweld in de wereld en dan met name in het Midden-Oosten. En natuurlijk zijn er industrieën, die daarvan profiteren.  Het geweld in het Midden-Oosten en Oekraïne houdt de wapenindustrie in Rusland in leven.

We zijn, aldus Huub Teesing, weer heel ver weg van een veilige wereld.

Thursday, 10 December 2015

Wie verzekerd zich vandaag de dag nog

Het lijkt wel op een slogan van een nieuwe verzekeraar. Echter vragen steeds meer Nederlanders zich af of verzekeren nog wel moet. Waar vroeger mensen zich spreekwoordelijk lieten verzekeren tot in hun steunzolen, ziet men vandaag de dag een verschuiving van dit beeld.

Het idee dat mensen zich meer en meer gaan verzekeren voor bedragen welke ze niet kunnen betalen lijkt de boventoon te gaan voeren bij steeds meer Nederlanders.

Deze gedachte komt voort uit cijfers waaruit blijkt dat verzekeraars gemiddeld 5 tot 10 % uitkeren aan schades en dergelijke… Met andere woorden, in heel veel gevallen loont het niet om een verzekering af te sluiten maar om juist die ene schade zelf te betalen…

Het is uiteraard het stuk “angst” wat er voor zorgt dat mensen toch een premie afsluiten met een relatief gezien laag maandbedrag wat deze angst eigenlijk moet dekken. Dit is natuurlijk ook de psychologische reden dat verzekeringsbedrijven hun premies opknippen als het ware in maandbedragen, zodat deze kleiner lijken en hun risico op wanbetaling enorm wordt gespreid.

Vandaag de dag kun je namelijk bijna elke verzekering wel aangaan per telefoon/ online/ deur tot deur verkoop etc…  de modellen worden eindeloos hierin alsmede het type verzekering wat je overal kunt afsluiten.

Hetgeen hier wellicht een beetje uit de pas loopt is een bekende polis, namelijk die van de uitvaart. Dit is voor heel veel Nederlanders een polis waar men niet graag over nadenkt, aldus Huub Teesing. De reden hiervoor kan zijn dat dit veelal met negatieve gevoelens te maken heeft (dood) of het nalaten van je nabestaanden.

Toch blijft het dan vreemd dat sommige mensen ervoor kiezen om bij dit soort tragische gebeurtenissen te zien dat zij geld lenen van andere mensen om hun geliefde te kunnen begraven of cremeren. Wat Huub Teesing dan vreemd vind is dat deze mensen daarna vaak hun kop in het zand steken om net te doen alsof er niets is gebeurd. Wat is dan nog ethisch verantwoord richting nabestaanden?

Monday, 24 June 2013

Huub Teesing over zijn politieke mening

Huub Teesing is een bevlogen mens. Hij laat graag zijn mening horen waar het zijn passies aangaat. Huub Teesing geeft zijn mening over politiek

Ik heb veel gelezen over de verschillende stromingen in de politiek en meningen die er zijn. Dat doet niet iedereen, mensen stemmen vaak omdat ze sommige politici aardig vinden of omdat hun omgeving op een bepaalde partij stemt. Maar als je echt alle partijprogramma's gaat lezen en op een rij zet waar partijen in de politiek voor staan, dan weet ik het wel. Mijn voorkeur gaat in de richting van de rechtse politiek, bijvoorbeeld de VVD. Al kan ik het ook eens zijn met punten uit de visie van de PVV.

We vragen aan Huub Teesing of hij wat dieper kan ingaan op zijn voorkeuren. Hij vertelt

"Denk nou eens aan hard werkende mensen, die willen beloond worden voor hun inzet en niet alles aan de belastingen afdragen.
Vrijheid van meningsuiting en vrij zijn om eigen keuzes te maken zijn basisrechten waar je naar mijn mening niet aan moet komen. Je moet -wel met respect- kunnen zeggen en schrijven wat je vindt, zelf kunnen beslissen over het einde van je leven als je ernstig lijdt of ziek bent en mogen wonen zoals je zelf wil. De VVD is voor euthanasie en daar sta ik helemaal achter.
De VVD vindt ook dat er concurrentie mag zijn in de zorg. Dus dat de patiënt zelf mag kiezen waar hij zorg of medische hulp zoekt en bij wie. Dat zorgt wel voor concurrentie natuurlijk en dus krijg je betere zorg en lagere prijzen.

Wat is je mening over werken, Huub Teesing? Is de VVD niet een echte 'partij voor de werkenden'?

Ik vind het belangrijk dat mensen werken. Als je dat echt niet kan door ziekte is natuurlijk een uitkering mogelijk, maar het onbeperkt gebruik maken van allerlei uitkeringen is niet goed en dat vindt de VVD ook. Om te kunnen werken is goed onderwijs nodig en slechte scholen moeten worden gesloten.

Vrijheid van denken en handelen, gelijkwaardigheid van mensen, respect voor mensen hun bezit zijn voor Huub Teesing belangrijke uitgangspunten. Maar Huub Teesing, je noemde ook de PVV, wat zijn punten die je daar terug vindt?

"De VVD politiek wil dat we immigratie aan banden leggen, maar dat gebeurt in mijn ogen nog te weinig. Er zijn verschillende soorten asielzoekers en sommigen vluchten terecht naar Nederland. Maar er is ook een hele stroom die alleen geld komt halen en daar wil ik de rem op zetten. De PVV is naar mijn idee wat duidelijker hierin.
Ook denk ik dat we nu te veel geld weggeven aan 'Brussel' om andere landen uit hun tekorten te helpen. Kijk, dat geld hebben wij zelf opgebracht. Waarom gebruiken we dat niet voor onze ouderen, kinderen, verbetering van de zorg of onderwijs? De PVV ziet dit wel heel goed: Brussel bepaalt echt veel te veel voor ons. Het blijft wel ons land, he."

Groene energie

Huub Teesing heeft een passie voor energie, en niet zomaar energie, maar voor groene energie. Huub Teesing is erg begaan met het milieu, waardoor groene energie niet mag ontbreken. Groene energie is energie dat wordt opgewekt uit natuurlijke bronnen, zonder dat deze 'op' kunnen raken. Deze energie is dus goed voor het milieu en is ook nog eens goedkoop. Huub Teesing verteld graag over deze vorm van energie.

Opwekken van groene energie
Het opwekken van groene energie kan op diverse manieren. Zo kan er elektriciteit worden opgewekt met aardwarmte, biomassa, afval, waterkracht en windkracht. Al deze bronnen zijn duurzaam, wat inhoudt dat ze onuitputtelijk zijn en dat er altijd voldoende bronnen aanwezig zullen blijven. Hoewel het opwekken van groene energie al erg lang bestaat, zijn er volgens Huub Teesing pas sinds 2010 veel mensen die er gebruik van maken.

De 'markt
De markt voor groene stroom is op 1 juni 2001 opengesteld voor producten, waardoor de markt ook toegankelijk werd voor de verschillende consumenten. Omdat deze stroom goed is voor het milieu, maar ook veel goedkoper is, stapten veel mensen in deze periode over naar groene stroom. Om mensen te stimuleren over te stappen op groene stroom gaf de overheid tot 2005 subsidie aan consumenten. Tegenwoordig wordt de subsidie gegeven aan de elektriciteitsbedrijven. Producenten die groene stroom produceren, leveren hun eenrgie aan het Nederlandse elektriciteitsnet. Wanneer de groene stroom op dit net terecht komt, is niet meer te achterhalen of de stroom groene stroom is of 'normale/grijze' stroom. Echter krijgen de groene stroom producenten wel diverse certificaten welke verhandeld kunnen worden, zodat het aandeel consument - producent in Nederland gelijk zal blijven.

Het systeem van groencertificaten is in 2004 vervangen door garanties van oorsprong. Dit omdat de certificaten in praktijk erg fraudegevoelig bleken te zijn. In de huidige tijd wordt gewerkt met groene 'etiketten' waardoor voor de consument duidelijk is dat wanneer zij groene stroom afnemen, ook daadwerkelijk groene stroom gebruiken.

De voordelen op een rijtje
Zoals eerder vermeld is groene stroom erg goed voor het milieu en de toekomst van het milieu. Volgens Huub Teesing heeft groene stroom echter nog veel meer voordelen. Zo wordt de groene stroom opgewekt door bronnen die geen lawaai produceren, wat erg voordelig is voor de omwonenden. Wanneer de groene energie wordt opgewekt door de zon (warmte) gaan er ook geen bewegende delen mee gemoeid, wat een extra veiligheidsaspect aanbiedt. Groene stroom is dus erg veilig, zorgt niet voor de verontreiniging van het milieu, en is nauwelijks duurder dan 'grijze' energie.

Volgens Huub Teesing zijn er geen redenen om geen groene stroom te gebruiken. Deze betrouwbare stroom kan al heel simpel in een standaard huishouden worden toegepast; bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen. De passie van Huub Teesing wil hij graag delen met iedereen, om zoveel mogelijk mensen te laten overstappen naar deze groene stroom. Volgens de verwachting van de overheid zal na verloop van jaren praktisch ieder huishouden van stroom worden voorzien door natuurlijke opwekking. Een beter milieu begint immers bij jezelf, en zelfs de kleine aanpassingen in je dagelijkse bezigheden kunnen hier al een steentje aan bijdragen.